In dagelijkse situaties merkte ik op, dat ik vooral bezig was mensen te overtuigen van mijn ideeën en de oplossingsrichtingen die ik zag. De samenwerken met anderen stond onder druk en ik maakte geen verbinding. Onbewust vergde dit veel energie van mij. Het zorgde ervoor dat ik geïrriteerd raakte in gesprekken en een minder fijn persoon werd om mee samen te werken.

Tijdens een zeer prettige en laagdrempelige kennismaking ben ik met Marc ingegaan op deze situaties. Gedurende het gesprek kreeg ik het inzicht dat ik zelf invloed hierop kan hebben en niet afhankelijk hoef te zijn van mensen met wie ik werk. Marc is mij gaan coachen in het leggen van verbinding met mensen en het werken vanuit mijn kracht. Vanuit zijn enthousiasme en met zijn ervaring verplaatst hij zich eenvoudig in mijn situatie. Hij maakt voor mij herkenbaar wat er nog meer speelt en reikt handvatten aan die ik direct kan toepassen en die bij mij passen. Hij is objectief en verplaatst zich continu in mij om mij te begrijpen. Marc heeft mij laten ontdekken wat mijn talenten zijn en wat mij minder ligt. Door hier zelf bewust van te zijn, heb ik meer vertrouwen in mezelf en kan ik anderen ook vertrouwen geven.

Het coachen van Marc heeft er eigenlijk voor gezorgd dat mijn gedrag is veranderd. Marc heeft gezorgd dat ik aan het doen ben waar mijn hart ligt en mijn energie inzet in datgene wat ik leuk vind om te doen. Ik kom nog dagelijks in soortgelijke situaties terecht, alleen ga ik er anders mee om. De gesprekken zijn dialogen geworden en ik kan mijn enthousiasme overbrengen. In de gesprekken kies ik mijn momenten uit om in te brengen wat ik wil bereiken en geef anderen de ruimte om datgene aan te geven wat zij belangrijk vinden. De verbinding die ik nu maak levert energie op en zorgt ervoor dat we samenwerken  aan datgene wat we leuk vinden om te doen.

Geen reacties meer mogelijk.