Human Being Management (HBM) is de filosofie achter de ACT®-meting. HBM is een vernieuwende managementfilosofie, die mensen in organisaties stimuleert om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. HBM maakt mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.

ACT® “Een radicaal andere manier van meten”

De basis voor de FlowTalentScan is de unieke ACT®-meting (Analytical Competence Tool), de nieuwe manier van competentiemeting. Het is geen verbeterde versie van al bestaande metingen, maar een radicaal andere manier van meten. Met ACT® laat je niet alleen je hoofd, maar ook je onbewuste meebeslissen wie je ten diepste bent. Wie zijn onbewuste niet kent, gooit een hoop verspilde energie en een hoop onbenutte mogelijkheden weg. Zonder kennis van jouw onbewuste kan je talent niet tot bloei komen.

Van onze klanten krijgen we vaak de terugkoppeling dat de ACT®-meting hen de ogen heeft geopend. Door de meting kwamen er zaken aan het licht die eerst verborgen waren. De ACT®-meting is dan ook een eyeopener, ontwikkeld vanuit het idee dat bewustwording van het aanwezige talent en het ontwikkelpotentieel van iedere medewerker tot meer plezier en energie leidt.

Van 2D naar 3D Coaching

Ontwikkeling start bij de reflectie op jezelf. Zonder de ambitie van zelfreflectie is er geen vervolgstap mogelijk. Je gaat van 2D naar 3D; van dat wat je je bewust bent, naar dat waarvan je je niet bewust bent. Tijdens het reflecteren op het onbewuste handelen, ontstaan momenten waarop je ‘begrijpt’ op welke wijze bepaalde gedragingen zijn aangeleerd en wat de oorzaak, basis en functie daarvan zijn: bewustwording. Door dit nieuwe zicht op jezelf ontstaat beslisruimte: je oordeelt en beslist vanuit een nieuw en breder bewustzijn. Je projecteert problemen niet langer naar buiten, maar zoekt de oplossing in jezelf. Dit zorgt ervoor dat je jouw veranderproces kunt omzetten in gerichte acties. Je neemt verantwoordelijkheid voor al je handelen. Zo kom je in jóuw kracht!

Met deze vorm van 3D­coaching worden voorwerpen ingezet die personen of aspecten visualiseren die te maken hebben met jouw vraagstuk. Een ‘gewoon’ coachingsgesprek kan je  in het denken houden en is soms niet voldoende om tot inzichten en oplossingen te komen voor een fundamentele verandering op een dieper niveau. Door het vraagstuk visueel te maken kan je voelen in plaats van bedenken wat er gebeurt. Hierdoor komt informatie uit het onderbewuste makkelijker beschikbaar. Deze methodiek laat zich makkelijker beleven dan beschrijven. Het gaat niet over snappen en weten, maar om voelen en ervaren.

ACT® Teamrapportage

De ACT® teamrapportage maakt van een verzameling van individuele profielen een teamprofiel. Met de ACT® teammeting krijgen teamleden meer inzicht in elkaar en elkaars manier van denken en handelen. Het werpt een licht op aspecten die eerst verborgen waren. ACT® Team is ontwikkeld vanuit het idee dat het geheel meer is dan de som der delen. Slagkracht ontstaat door de juiste competenties in het team te verankeren. Teamleden leren wat ze van elkaar kunnen lenen of leren.
Het resultaat van een teamtrajact met de ACT® Team is een optimaal presterend team.

Wil je meer informatie? Neem contact op met Mflow. Wij helpen u graag!

Contact

Geen reacties meer mogelijk.