Mflow Leiderschap

Missie: “Het creëren van zoveel mogelijk bevlogen mensen en teams”

80% werknemers niet betrokken

Dat blijkt uit het rapport “State of the Global Workplace” van het gerenommeerde onderzoeksinstituut Gallup. Werknemersbetrokkenheid is wereldwijd een probleem en Europa loopt daarin zelfs nog achter ten opzichte van de rest van de ontwikkelde wereld. Gallup onderscheid drie categorieën: betrokken, niet betrokken en actief niet betrokken. Wereldwijd is de score respectievelijk 13%, 63% en 24%. Van de Nederlandse werknemers is 9% betrokken, 80% niet betrokken en 11% actief niet betrokken. Dat is toch schrikken!?

“Moving te organization forward”

Betrokken medewerkers, wij noemen ze liever bevlogen, zijn volgens Gallup: “Working with passion and feeling a profound connection to their company. Driving innovation and moving the organization forward.” Niet-betrokkenheidheid is dan het ontbreken van passie en verbinding en geen actieve rol hebben in de innovatie en ontwikkeling van de organisatie. De medewerkers die “actief niet-betrokken” zijn, zijn degenen die door hun houding en gedrag de resultaten van de eerste categorie in de weg staan en frustreren. De grote omvang van de groep niet-betrokkenen (in ons land 80%) baart ons zorgen.

Dromen en ambitie verbinden met passie en talent

Ander onderzoek wijst uit dat maar heel weinig mensen geïnteresseerd zijn in de doelen van de organisatie waarvoor ze werken. Hoe komt het toch dat mensen vaak opbloeien na werktijd en belangeloos vrijwilligerswerk doen of goede doelen steunen? En dat er dan een enorme hoeveelheid creativiteit en enthousiasme tevoorschijn komt. Onbetaald! Het is toch zonde en ook zorgelijk dat veel organisaties dit niet weten te mobiliseren.

Bovendien blijkt dat “employee-development” voornamelijk gericht is op het verbeteren van zwakten en dat dit inherent bijdraagt aan ontevredenheid en actieve niet-betrokkenheid. Met andere woorden; organisaties en managers die mensen opdragen te werken aan hun zwakke kanten, die jagen diezelfde mensen tegen zich in het harnas. “No company or country will win the economic World Cup with this approach” (Gallup).

Door dromen en ambitie te verbinden met passie en talent stimuleer je authenticiteit, enthousiasme, creativiteit en (zelf-)vertrouwen. Bevlogen mensen trekken aan en hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Ze zijn vaak succesvol en een inspiratiebron voor anderen. En waarom? Ze weten wat ze (niet) willen en wat ze (niet) kunnen en geven daar actief richting en invulling aan. Ze volgen hun hart en maken een plan voor hun eigen leven omdat ze geen onderdeel willen zijn van andermans plannen.

“Hoe staat het met jouw hartenklop?”

Flow van enthousiasme

Wij geloven oprecht, en hebben dat zelf in de organisaties waar wij hebben gewerkt ook ervaren, dat sturen op passie, talent, enthousiasme en vertrouwen een positieve impact heeft op persoonlijke en teamontwikkeling. En als de flow van enthousiasme eenmaal stroomt tussen individuen en binnen teams gebeuren de mooiste dingen. Persoonlijke groei, innovatie, economische groei en een rijker en waardevoller bestaan vallen op zo’n moment samen. Wie wil dat nou niet!?

Geen reacties meer mogelijk.