Niet alleen snappen en weten,

maar ook voelen en ervaren

Van 2D naar 3D Coaching

Ontwikkeling start bij de reflectie op jezelf. Zonder de ambitie van zelfreflectie is er geen vervolgstap mogelijk. Je gaat van 2D naar 3D; van dat wat je je bewust bent, naar dat waarvan je je niet bewust bent. Tijdens het reflecteren op het onbewuste handelen, ontstaan momenten waarop je ‘begrijpt’ op welke wijze bepaalde gedragingen zijn aangeleerd en wat de oorzaak, basis en functie daarvan zijn: bewustwording. Door dit nieuwe zicht op jezelf ontstaat beslisruimte: je oordeelt en beslist vanuit een nieuw en breder bewustzijn. Je projecteert problemen niet langer naar buiten, maar zoekt de oplossing in jezelf. Dit zorgt ervoor dat je jouw veranderproces kunt omzetten in gerichte acties. Je neemt verantwoordelijkheid voor al je handelen. Zo kom je in jóuw kracht! Ontmantel beperkende overtuigingen over wat je kunt en mag. Zie hoe jouw eigenaardigheden hun waarde hebben. Stap uit oude systemen die jij en de wereld voor je bedacht hebben.

Verdieping met 3D Coaching

Met deze vorm van 3D­ Coaching worden voorwerpen ingezet die personen of aspecten visualiseren die te maken hebben met jouw vraagstuk. Een ‘gewoon’ coachingsgesprek kan je in het denken houden en is soms niet voldoende om tot inzichten en oplossingen te komen voor een fundamentele verandering op een dieper niveau. Door het vraagstuk visueel te maken kun je voelen in plaats van bedenken wat er gebeurt. Hierdoor komt informatie uit het onderbewuste makkelijker beschikbaar. Deze methodiek laat zich makkelijker beleven dan beschrijven. Het gaat niet over snappen en weten, maar om voelen en ervaren.

Gesprek aanvragen

Geen reacties meer mogelijk.